Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2022

20 MAR 2022 13:15
Föredragningslista årsmöte 2022 söndag 24:e april 19:00 i stugan
 • Skapad: 20 MAR 2022 13:15

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2023. Styrelsen föreslår att vi inte ändrar från 350: -/medlem och 700: -/familjemedlemskap (gäller från 2020).
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
 12. Val av
 13. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; (förslag Lennart Wirsäll)
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; (förslag Pär Muhr och David Tingström)
 15. c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; (förslag Helena Nordh och Elin Tengbert)
 16. d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;
 17. e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 18. f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud).
 19. Övriga frågor
 • Ska vi försöka få arrangera SM i ultralöpning(100km och 24h) 2024 under SM-veckan i Västerås?
 • Ska klubben köpa ett eget tidtagningssystem?
 • Information och diskussion om framtiden.
Skribent: Pär Muhr
E-post: Adressen Gömd

 

 Kontakta oss på This is a mailto link

och kolla även in oss på Instagram

Medlemsbloggar

 klicka in och läs!

har du någon? hör av dig!

Postadress:
Västerås LK - Friidrott
Lennart Wirsäll, Kryddgårdsgatan 3D
72460 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@vasterasloparkl...

Se all info