Hoppa till sidans innehåll

VLK:s årsmöte den 29 Januari 18:00

02 JAN 2012 11:27
Västerås Löparklubb har sitt årsmöte Söndagen den 29 januari kl 18:00 på källgatan 14 (nere på stan, karta finns nedan).
Hjärtligt Välkomna!
  • Skapad: 02 JAN 2012 11:27

Karta (google maps)

karta (hitta.se)

 

Föredragningslista årsmöte 2012-01-29, 18.00

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) 1 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud).

      12. Övriga frågor

Skribent: Roger Carlsson och Pär Muhr

 

 Kontakta oss på This is a mailto link

och kolla även in oss på Instagram

Medlemsbloggar

 klicka in och läs!

har du någon? hör av dig!

Postadress:
Västerås LK - Friidrott
Lennart Wirsäll, Kryddgårdsgatan 3D
72460 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@vasterasloparkl...

Se all info