Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2019

17 JAN 2019 15:33
Välkomna till vårt årsmöte 2019 som kommer att vara på Skultunavägen 68 (stugan) den 17:e februari kl:19:00
  • Uppdaterad: 17 JAN 2019 15:33

I år har vi årsmötet i stugan i Rocklundaskogen för första gången. Kom och rösta om styrelse, medlemsavgifter m.m. och säga vad du tycker att klubben och styrelsen ska syssla med 2019.

   

Föredragningslista årsmöte 2019 17:e februari 19:00, Skultunavägen 68 (stugan)

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

    2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

    3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

    4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

    5.    Fastställande av föredragningslista.

    6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

    7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

    8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

    9.    Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår en höjning till 350: -/medlem och 700: -/familjemedlemskap från 2020.

    10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

    11.    Val av

        a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

        b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

        c)    suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

        d)    1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

        e)    ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

        f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

    12.    Övriga frågor

        Mötet kan formellt endast ta beslut om punkter som inkommit som motioner till styrelsen. I övrigt skickas råd till den nya styrelsen.

        Information och diskussion om framtiden.

Skribent: Pär Muhr
E-post: Adressen Gömd

 

 Kontakta oss på This is a mailto link

och kolla även in oss på Instagram

Medlemsbloggar

 klicka in och läs!

har du någon? hör av dig!

Postadress:
Västerås LK - Friidrott
Lennart Wirsäll, Kryddgårdsgatan 3D
72460 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@vasterasloparkl...

Se all info