Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020-02-16 19:00

19 JAN 2020 09:04
Föredragningslista årsmöte 2020 söndag 16:e februari 19:00, Skultunavägen 68 (stugan)
  • Skapad: 19 JAN 2020 09:04

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår att vi inte ändrar från 350: -/medlem och 700: -/familjemedlemskap (gäller från 2020).

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud).

12. Övriga frågor

           Mötet kan formellt endast ta beslut om punkter som inkommit som motioner till styrelsen. I övrigt skickas råd till den nya styrelsen.

           Information och diskussion om framtiden.

Skribent: Pär Muhr
E-post: Adressen Gömd

 

 Kontakta oss på This is a mailto link

och kolla även in oss på Instagram

Medlemsbloggar

 klicka in och läs!

har du någon? hör av dig!

Postadress:
Västerås LK - Friidrott
Lennart Wirsäll, Kryddgårdsgatan 3D
72460 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@vasterasloparkl...

Se all info