Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

11 JAN 2016 18:45
7:e februari 19:00 på Källgatan 14 är det årsmöte i Västerås Löparklubb.
Alla medlemmar som betalt medlemsavgift under 2015 är röstberättigade på mötet.
  • Skapad: 11 JAN 2016 18:45

Föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-, räkenskaps-året.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) eventuellt beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

12. Övriga frågor

Det har inte inkommit några motioner från medlemmar, så årsmötet har inte mandat att ta några beslut i övriga frågor. Eventuella frågor kan dock diskuteras och mötet kan ge råd till styrelsen.

Informationspunkt: Västerås Löparklubb kommer att arrangera Postmilen 28:e maj
och vi kommer att behöva funktionärer.

Skribent: Pär Muhr

 

 Kontakta oss på This is a mailto link

och kolla även in oss på Instagram

Medlemsbloggar

 klicka in och läs!

har du någon? hör av dig!

Postadress:
Västerås LK - Friidrott
Lennart Wirsäll, Kryddgårdsgatan 3D
72460 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@vasterasloparkl...

Se all info