Hoppa till sidans innehåll

ÅRSMÖTE - Västerås Löparklubb

19 JAN 2011 11:38
Alla medlemmar är välkomna på årsmötet 30:e januari på brandstationen på Vallby (vägbeskrivning nedan) kl 17.00.

När formaliteterna nedan är avklarade så tar vi ett medlemsmöte med fria diskussioner om vad vi vill göra 2011 och framåt, så kom och lyssna och tyck till!
  • Skapad: 19 JAN 2011 11:38

Vallby Brandstation  (länkad till eniro)

Parkera enligt anvisningen på bilden nedan. Blir det många bilar finns även möjlighet att parkera på andra sidan Vallbyleden vid Friluftsmuseet.

Ingång till höger om portarna på vagnhallen. En trådlös ringklocka märkt ”VLK” kommer att finnas vid entrén eftersom dörren alltid är låst. Lektionssalen hittar ni genom att ta höger korridor innanför entrén och följ den 20 meter, dörr på höger sida.  Kom i tid.


Väl mött!


Föredragningslista årsmöte 2011-01-30, 17.00

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Val av

     a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

     b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

     c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

     d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

     e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

     f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud).

12. Övriga frågor

Skribent: Pär Muhr

 

 Kontakta oss på This is a mailto link

och kolla även in oss på Instagram

Medlemsbloggar

 klicka in och läs!

har du någon? hör av dig!

Postadress:
Västerås LK - Friidrott
Lennart Wirsäll, Kryddgårdsgatan 3D
72460 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@vasterasloparkl...

Se all info